Danh sách sản phẩm

Các sản phẩm liên quan đến $ ThisCatNameâ €: $ TotalCount
Hình ảnh Một phần số Nhà sản xuất của Sự miêu tả PDF Trong kho Lượt xem
TFNC262P32K7680 TFNC262P32K7680 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH - 569724 Chi tiết
TFNC382P32K7680 TFNC382P32K7680 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH - 453426 Chi tiết
FC4SDCBMF14.7456-T1 FC4SDCBMF14.7456-T1 Fox Electronics CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD - 430796 Chi tiết
FC4SDCBMF11.0592-T1 FC4SDCBMF11.0592-T1 Fox Electronics CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD - 430796 Chi tiết
FC4SDCBMF12.0-T1 FC4SDCBMF12.0-T1 Fox Electronics CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF SMD - 430796 Chi tiết
FC4SDCBMF24.0-T1 FC4SDCBMF24.0-T1 Fox Electronics CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF SMD - 430796 Chi tiết
FC4SDCBMF24.576-T1 FC4SDCBMF24.576-T1 Fox Electronics CRYSTAL 24.5760MHZ 20PF SMD - 430796 Chi tiết
TFNC382T32K7680 TFNC382T32K7680 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF TH - 413564 Chi tiết
TFNC381P32K7680 TFNC381P32K7680 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH - 413564 Chi tiết
XRCGB32M000F0Z00R0 XRCGB32M000F0Z00R0 Murata Electronics North America CRYSTAL 32MHZ 100PPM TOL 100PP - 408815 Chi tiết
XRCGB26M000F0Z00R0 XRCGB26M000F0Z00R0 Murata Electronics North America CRYSTALS 26.000MHZ 100PPM INIT F - 408815 Chi tiết
XRCGB25M000F0Z00R0 XRCGB25M000F0Z00R0 Murata Electronics North America CRYSTALS 25.000MHZ 100PPM INIT F - 408815 Chi tiết
XRCGB27M120F0Z00R0 XRCGB27M120F0Z00R0 Murata Electronics North America CRYSTAL 27.12MHZ 100PPM TOL 10 - 408815 Chi tiết
FA-238 50.0000MD50X-FF5 FA-238 50.0000MD50X-FF5 EPSON CRYSTAL 50.0000MHZ 6.4PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 24.0000MD15V-K5 FA-238 24.0000MD15V-K5 EPSON CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 25.0000MA30X-C5 FA-238 25.0000MA30X-C5 EPSON CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 25.0000MA30X-W5 FA-238 25.0000MA30X-W5 EPSON CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 27.0000MA30X-AG5 FA-238 27.0000MA30X-AG5 EPSON CRYSTAL 27.0000MHZ 7PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 16.0000MA30X-AG5 FA-238 16.0000MA30X-AG5 EPSON CRYSTAL 16.0000MHZ 7PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 50.0000MA30X-C5 FA-238 50.0000MA30X-C5 EPSON CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 31.2500MB30V-W5 FA-238 31.2500MB30V-W5 EPSON CRYSTAL 31.2500MHZ 12PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 16.0000MD30X-B5 FA-238 16.0000MD30X-B5 EPSON CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 30.0000MB50X-W5 FA-238 30.0000MB50X-W5 EPSON CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 24.0000MD50X-K5 FA-238 24.0000MD50X-K5 EPSON CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 27.0000MD20V-P5 FA-238 27.0000MD20V-P5 EPSON CRYSTAL 27.0000MHZ PF SMD P5 - 399152 Chi tiết
FA-238 31.2500MA30X-K5 FA-238 31.2500MA30X-K5 EPSON CRYSTAL 31.2500MHZ 10PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 18.4320MA30X-AG5 FA-238 18.4320MA30X-AG5 EPSON CRYSTAL 18.4320MHZ 7PF SMD - 399152 Chi tiết
TSX-3225 27.0000MF10Z-D5 TSX-3225 27.0000MF10Z-D5 EPSON CRYSTAL 27.0000MHZ 22PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 25.0000MA20W-W5 FA-238 25.0000MA20W-W5 EPSON CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD - 399152 Chi tiết
FA-238 24.0000MB50X-K5 FA-238 24.0000MB50X-K5 EPSON CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD - 399152 Chi tiết
FC4SDCBMF3.6864-T1 FC4SDCBMF3.6864-T1 Fox Electronics CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD - 397850 Chi tiết
XRCGB24M576F3M00R0 XRCGB24M576F3M00R0 Murata Electronics North America CAP CHIP TYPE CRYSTAL RESONATOR - 397706 Chi tiết
FC4SDCBMF19.6608-T1 FC4SDCBMF19.6608-T1 Fox Electronics CRYSTAL 19.6608MHZ 20PF SMD - 393429 Chi tiết
FC4SDCBMF8.192-T1 FC4SDCBMF8.192-T1 Fox Electronics CRYSTAL 8.1920MHZ 20PF SMD - 393429 Chi tiết
FC4SDCBMF12.288-T1 FC4SDCBMF12.288-T1 Fox Electronics CRYSTAL 12.2880MHZ 20PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBGF4.194304-T1 FC4SDCBGF4.194304-T1 Fox Electronics CRYSTAL 4.194304MHZ 12PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBMF14.31818-T1 FC4SDCBMF14.31818-T1 Fox Electronics CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBLF3.579545-T1 FC4SDCBLF3.579545-T1 Fox Electronics CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBMF18.432-T1 FC4SDCBMF18.432-T1 Fox Electronics CRYSTAL 18.4320MHZ 20PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBMF4.0-T1 FC4SDCBMF4.0-T1 Fox Electronics CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBMF20.0-T1 FC4SDCBMF20.0-T1 Fox Electronics CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBMF22.1184-T1 FC4SDCBMF22.1184-T1 Fox Electronics CRYSTAL 22.1184MHZ 20PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBMF10.0-T1 FC4SDCBMF10.0-T1 Fox Electronics CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBMF25.0-T1 FC4SDCBMF25.0-T1 Fox Electronics CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBMF4.9152-T1 FC4SDCBMF4.9152-T1 Fox Electronics CRYSTAL 4.9152MHZ 20PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBMF16.0-T1 FC4SDCBMF16.0-T1 Fox Electronics CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD - 389106 Chi tiết
FC4SDCBMF8.0-T1 FC4SDCBMF8.0-T1 Fox Electronics CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD - 384877 Chi tiết
FC4SDCBMF9.8304-T1 FC4SDCBMF9.8304-T1 Fox Electronics CRYSTAL 9.8304MHZ 20PF SMD - 384877 Chi tiết
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Nhãn hiệu được đề xuất

CTS Electronic Components