Danh sách sản phẩm

Các sản phẩm liên quan đến $ ThisCatNameâ €: $ TotalCount
Hình ảnh Một phần số Nhà sản xuất của Sự miêu tả PDF Trong kho Lượt xem
WSBS5216L1000JT14 WSBS5216L1000JT14 Vishay Dale RESISTOR SHUNT 100 UOHM 5 12W - 15730 Chi tiết
WSBS5216L1000KT14 WSBS5216L1000KT14 Vishay Dale RESISTOR SHUNT 100 UOHM 10 12W - 15730 Chi tiết
CSM2F-8518-L100J01 CSM2F-8518-L100J01 Bourns Inc. RESISTOR SHUNT 100 UOHM 5 36W - 13067 Chi tiết
WSBS5216L1000JK WSBS5216L1000JK Vishay Dale RESISTOR SHUNT 100 UOHM 5 12W - 10453 Chi tiết
WSBS5216L1000JK14 WSBS5216L1000JK14 Vishay Dale RESISTOR SHUNT 100 UOHM 5 12W - 9503 Chi tiết
WSBS8518L2500JTP3 WSBS8518L2500JTP3 Vishay Dale WSBS8518-P3 .000250 5 TRAY PACK - 8803 Chi tiết
WSBS8518L1250JKP3 WSBS8518L1250JKP3 Vishay Dale WSBS8518-P3 .000125 5 BULK PACK - 8803 Chi tiết
WSBS8518L2500JKP3 WSBS8518L2500JKP3 Vishay Dale WSBS8518-P3 .000250 5 BULK PACK - 8803 Chi tiết
WSBS8518L1000JKP4 WSBS8518L1000JKP4 Vishay Dale WSBS8518-P4.000100 5 BULK PACK - 8803 Chi tiết
WSBS8518L1000JKP3 WSBS8518L1000JKP3 Vishay Dale WSBS8518-P3 .000100 5 BULK PACK - 8803 Chi tiết
WSBS8518L1250JTP4 WSBS8518L1250JTP4 Vishay Dale WSBS8518-P4.000125 5 TRAY PACK - 8803 Chi tiết
WSBS8518L2500JTP4 WSBS8518L2500JTP4 Vishay Dale WSBS8518-P4.000250 5 TRAY PACK - 8803 Chi tiết
WSBS8518L2500JKP4 WSBS8518L2500JKP4 Vishay Dale WSBS8518-P4.000250 5 BULK PACK - 8803 Chi tiết
WSBS8518L1250JTP3 WSBS8518L1250JTP3 Vishay Dale WSBS8518-P3 .000125 5 TRAY PACK - 8803 Chi tiết
WSBS8518L1250JKP4 WSBS8518L1250JKP4 Vishay Dale WSBS8518-P4.000125 5 BULK PACK - 8803 Chi tiết
CSM2F-8518-L050J01 CSM2F-8518-L050J01 Bourns Inc. RESISTOR 50 UOHM 5 36W - 8711 Chi tiết
WSBS8518L0500JKP4 WSBS8518L0500JKP4 Vishay Dale WSBS8518-P4.000050 5 BULK PACK - 8076 Chi tiết
WSBS8518L0500JKP3 WSBS8518L0500JKP3 Vishay Dale WSBS8518-P3 .000050 5 BULK PACK - 8076 Chi tiết
CSM2F-6918-L050J01 CSM2F-6918-L050J01 Bourns Inc. RESISTOR 50 UOHM 5 36W - 7578 Chi tiết
WSMS2906L3000JK WSMS2906L3000JK Vishay Dale RES SHUNT 0.0003 OHM 5 3W - 19099 Chi tiết
WSMS2906L4000JK WSMS2906L4000JK Vishay Dale RES SHUNT 0.0004 OHM 5 3W - 19097 Chi tiết
WSMS3124L1000JK WSMS3124L1000JK Vishay Dale RES SHUNT 0.0001 OHM 5 3W - 19097 Chi tiết
WSMS2906L5000JK WSMS2906L5000JK Vishay Dale RES SHUNT 0.0005 OHM 5 3W - 19097 Chi tiết
ERA-V15J152J ERA-V15J152J Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 1.5K OHM 5 1/16W - 19089 Chi tiết
IS175B10RKE IS175B10RKE Ohmite RES BRAKE BLEEDER 10OHM 10 175W - 19086 Chi tiết
WSMS2906L4000JE WSMS2906L4000JE Vishay Dale RES SHUNT 0.0004 OHM - 19086 Chi tiết
WSMS2906L5000JE WSMS2906L5000JE Vishay Dale RES SHUNT 0.0005 OHM - 19086 Chi tiết
WSMS2906L3000JE WSMS2906L3000JE Vishay Dale RES SHUNT 0.0003 OHM - 19086 Chi tiết
WSMS3124L4000JE WSMS3124L4000JE Vishay Dale RES SHUNT 0.0004 OHM - 19083 Chi tiết
WSMS3124L2000JE WSMS3124L2000JE Vishay Dale RES SHUNT 0.0002 OHM - 19083 Chi tiết
WSMS3124L1000JE WSMS3124L1000JE Vishay Dale RES SHUNT 0.0001 OHM - 19083 Chi tiết
WSMS3124L4000JK WSMS3124L4000JK Vishay Dale RES SHUNT 0.0004 OHM - 19083 Chi tiết
WSMS3124L5000JK WSMS3124L5000JK Vishay Dale RES SHUNT 0.0005 OHM - 19080 Chi tiết
WSBS8518L5000JT34 WSBS8518L5000JT34 Vishay Dale RESISTOR SHUNT 500 UOHM 5 25W - 6225 Chi tiết
WSBS8518L1000JTP3 WSBS8518L1000JTP3 Vishay Dale WSBS8518-P3 .000100 5 TRAY PACK - 5702 Chi tiết
WSBS8518L1000JTP4 WSBS8518L1000JTP4 Vishay Dale WSBS8518-P4.000100 5 TRAY PACK - 5702 Chi tiết
WSMS3124L2000JK WSMS3124L2000JK Vishay Dale RES SHUNT 0.0002 OHM - 18711 Chi tiết
WSBS8518L0500JTP4 WSBS8518L0500JTP4 Vishay Dale WSBS8518-P4.000050 5 TRAY PACK - 5231 Chi tiết
WSBS8518L0500JTP3 WSBS8518L0500JTP3 Vishay Dale WSBS8518-P3 .000050 5 TRAY PACK - 5231 Chi tiết
WSBS8518L1000JK60 WSBS8518L1000JK60 Vishay Dale WSBS8518-60.000100 5 BULK PACK - 4919 Chi tiết
WSBS8518L1250JT60 WSBS8518L1250JT60 Vishay Dale WSBS8518-60.000125 5 TRAY PACK - 4919 Chi tiết
WSBS8518L1250JK60 WSBS8518L1250JK60 Vishay Dale WSBS8518-60.000125 5 BULK PACK - 4919 Chi tiết
WSBS8518L2500JT60 WSBS8518L2500JT60 Vishay Dale WSBS8518-60.000250 5 TRAY PACK - 4919 Chi tiết
WSBS8518L2500JK60 WSBS8518L2500JK60 Vishay Dale WSBS8518-60.000250 5 BULK PACK - 4919 Chi tiết
WSBS8518L0500JK60 WSBS8518L0500JK60 Vishay Dale WSBS8518-60.000050 5 BULK PACK - 4919 Chi tiết
WSBS8518L1250JK80 WSBS8518L1250JK80 Vishay Dale WSBS8518-80.000125 5 BULK PACK - 4646 Chi tiết
WSBS8518L1250JT80 WSBS8518L1250JT80 Vishay Dale WSBS8518-80.000125 5 TRAY PACK - 4646 Chi tiết
WSBS8518L1000JK80 WSBS8518L1000JK80 Vishay Dale WSBS8518-80.000100 5 BULK PACK - 4646 Chi tiết
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Nhãn hiệu được đề xuất

Vishay/Dale